Randalls Business Consulting Sp. z o.o.

Morawskiego 5, 30-102 Kraków

 

T: +48 12 44 555 99

F: +48 12 34 145 99

E: office@taxlink.pl; office@randalls.pl

 

KRS: 0000422805

NIP: 677-236-58-16

Regon: 122456263

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego