Termin naboru projektów

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły z datami zamknięcia 17 czerwca, 17 września i 16 grudnia 2015 r. 

Kto może ubiegać się o pomoc?

O wsparcie mogą się ubiegać konsorcja składające się z min. 3 niepowiązanych podmiotów z różnych państw UE w tym: uczelnie wyższe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne (administracja), fundacje, naukowcy indywidualni.

Wysokość dofinansowania:

Intensywność wsparcia wynosi 100% kosztów inwestycji.

Zasady otrzymania wsparcia

Wsparcie koncentrować się będzie głównie na obszarach:

  • bezpieczeństwo żywnościowe,

  • zrównoważone rolnictwo/leśnictwo,

  • biotechnologia,

  • mikro- i nanoelektronika, nanotechnologia,

  • bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia, ochrona klimatu,

  • technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Komentarz