W II kwartale 2015 roku rozpoczynają się pierwsze, w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami w działalność badawczo-rozwojową mogą uzyskać dofinansowanie na ten cel m.in. w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Termin naboru projektów

Konkurs jest prowadzony w trybie ciągłym od 4 maja 2015 do końca grudnia 2015.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Konkurs rozpoczynający się w maju 2015 r. jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W III kwartale 2015 roku ma zostać ogłoszony również nabór projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie będzie udzielone na:

  • badania przemysłowe i/lub

  • prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej, jak również umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację” (KIS).

Wysokość dofinansowania:

Intensywność wsparcia wynosi od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R oraz wartości przedsiębiorstwa).

Zasady realizacji projektu

W pierwszym konkursie skierowanym do MSP minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN.

Komentarz